مکالمه بین زن ومرد :
مرد : ماشاءالله عزیزم خونه تمیز و مرتبه
انشاءالله تلگرام قطع شده؟
زن : نه عزیزم زبونتو گاز بگیر،
شارژر گوشی رو گم کردم ،
مجبور شدم خونه رو تمیز کردم تا پیداش کنم

*****************

طرف داشت واسه بچه ده سالش توضیح میدادکه:
زمان ما آب نبود ...
گاز نبود ...
تلفن
نبود ...
مایکروفر نبود...
ال سی دی کسی نداشت...
یهو بچه میگه:
.
داری حال میکنی با ما زندگی میکنیا!!

*****************

ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﭘﻨﺪ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﺘﻮﻧﻢ ﺩﺭ ﺍﺧﺘﯿﺎﺭﺗﻮﻥ ﺑﺬﺍﺭﻡ ﺍﯾﻨﻪ ﮐﻪ
.
*****************
.
ﻤﯿﺸﻪ ﺟﻮﺭﯼ ﮐﺎﺭ ﮐﻨﯿﺪ
ﮐﻪ ﺑﻘﯿﻪ ﮐﺎﺭ ﻧﮑﺮﺩﻧﺘﻮﻥ ﺭﻭ ﺗﺮﺟﯿﺢ ﺑﺪﻥ

*****************

بابام تلوزیون نگاه میکرد
گفتم بابا یخورده پول بده ندارم
برگشت ی نگاهی کرد بعد دوباره روشو کرد سمت تلوزیون
.
.
فقط میخواست دوتا تیک بخوره seen بشه

*****************

تو ‏ذهن مادرا وقتی سر قابلمه سوپ و آش اند هی تکرار میشه
اون غذاها توی یخچال مونده رو میریزم توش هم خوشمزه میشه هم اسراف نمیشه هم کسی نمیفهمه..

*****************

یارو میره امتحان گواهینامه بده، چندبار رد میشه.
بعد توراه پلیس جلوش رو میگیره میگه گواهینامه؟
یارو میگه:دادین که میخواین ؟
نه واقعا دادین که میخواین!؟!؟

*****************

الکیه،الکیه
.
.
.
الکی مثلا من دارم الک میفروشم شما بگید چنده

*****************

یارو میره خواستگاری با دختر میره تو اطاق
روش نمیشده سر حرفو باز کنه
میگه: روسریتو چند خریدی؟
دختره میگه: هشتو پونصد
یارو میگه: خاک تو سرت بهت انداختن