آیا می دانید ؟

ارسال این صفحه به دوستان

موضوع: معماری جهان: ژاپن در گذر زمان، قسمت ششم، دوره ی Edo

پیام شما

پایتخت ایران کدام شهر است ؟ (به فارسی جواب دهید)